Vận hành dây chuyền sản xuất lon-2018

Bốn kỹ thuật viên chuyên nghiệp được cử đi Hướng dẫn thay đổi khuôn và đào tạo tại chỗ tại Công ty Fonterra.
Dây chuyền tạo hình lon được lắp đặt và bắt đầu sản xuất từ ​​năm 2016, theo chương trình sản xuất, chúng tôi đã cử ba kỹ thuật viên đến nhà máy của khách hàng một lần nữa để thay khuôn và đào tạo các công nhân vận hành tại địa phương.

Vận hành Dây chuyền tạo hình-2018 (4)
Vận hành Dây chuyền tạo hình-2018 (3)
Vận hành Dây chuyền tạo hình-2018 (2)
Vận hành dây chuyền sản xuất Can-2018 (1)

Thời gian đăng bài: tháng 5-20-2021
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi